Ημερήσιο αρχείο: 30 Απριλίου, 2022

ΦΕΚ 2132/2022. Τα νέα μέτρα λειτουργίας των σχολικών μονάδων, φροντιστηρίων και ΚΞΓ

Το ΦΕΚ 2132 τ.Β’ (30-4-2022) με μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΦΕΚ 2129 τ.Β’ 2022. Η υπουργική απόφαση για το Voucher των 200€ στους/στις εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2129 τ.Β΄(29-4-2022) η απόφαση 48765 με θέμα: «Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα Ι», σχετικά με το Voucher των 200€, τους/τις δικαιούχους και το είδος του εξοπλισμού.