Ημερήσιο αρχείο: 9 Απριλίου, 2022

ΦΕΚ 1724/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Το ΦΕΚ 1724 τ.Β΄ (9-4-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.