Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2022

Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2022. Η εγκύκλιος για τη διεξαγωγή τους τον Σεπτέμβριο.

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΝ5Ν46ΜΤΛΗ-ΑΘ5) σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022.

Πρόσκληση για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη Στατιστική ή στην εξόρυξη δεδομένων σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή εμπειρικής απασχόλησης σε Στατιστικά λογισμικά. Αιτήσεις από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

ΦΕΚ 2664/2022. Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας για τις Στρατιωτικές Σχολές από την επόμενη χρονιά (Πανελλαδικές 2023)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2664 τ.Β’ (31-5-2022) η απόφαση με αλλαγές που αφορούν τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, από το 2023-2024.

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.. Οι Ειδικότητες.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2662 τ.Β’ (30-5-2022), η απόφαση με θέμα: «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.»

Συμπληρωματική εγκύκλιος. Εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το 2022-2023

Η διαδικασία για επιλογή μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 22 Ιουνίου 2022 και θα ξεκινήσει σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την 16η Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά από 30/05/2022 μέχρι και 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΚΠΓ Α’ Περιόδου 2022. Το υγειονομικό πρωτόκολλο

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ της Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 το Σάββατο 28/5/2022 και την Κυριακή 29/5/2022, θα ισχύσουν τα μέτρα όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022).

Άρση της μάσκας σε εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρούνται οι εξετάσεις

Άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. Εξαιρείται η παρουσία σε πάσης φύσεως εξετάσεις.

Οδηγός για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες

Ο επικαιροποιημένος «Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών» (έκδοση Μαΐου 2022) στις σχολικές μονάδες.

Οδηγίες για εγγραφή στην εισαγωγική τάξη στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.