Ημερήσιο αρχείο: 25 Μαΐου, 2022

Άρση της μάσκας σε εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρούνται οι εξετάσεις

Άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε σχολεία, IEK, Πανεπιστήμια και κάθε εκπαιδευτική δομή, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. Εξαιρείται η παρουσία σε πάσης φύσεως εξετάσεις.

Οδηγός για την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών στις σχολικές μονάδες

Ο επικαιροποιημένος «Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών» (έκδοση Μαΐου 2022) στις σχολικές μονάδες.

Οδηγίες για εγγραφή στην εισαγωγική τάξη στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023.