Ημερήσιο αρχείο: 31 Μαΐου, 2022

Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2022. Η εγκύκλιος για τη διεξαγωγή τους τον Σεπτέμβριο.

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΝ5Ν46ΜΤΛΗ-ΑΘ5) σχετικά με την οργάνωση και τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022.

Πρόσκληση για αποσπάσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στη Στατιστική ή στην εξόρυξη δεδομένων σε επίπεδο Μεταπτυχιακού ή εμπειρικής απασχόλησης σε Στατιστικά λογισμικά. Αιτήσεις από 3/6/2022 έως και 15/6/2022 και ώρα 24:00.

ΦΕΚ 2664/2022. Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας για τις Στρατιωτικές Σχολές από την επόμενη χρονιά (Πανελλαδικές 2023)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2664 τ.Β’ (31-5-2022) η απόφαση με αλλαγές που αφορούν τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, από το 2023-2024.

Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.. Οι Ειδικότητες.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2662 τ.Β’ (30-5-2022), η απόφαση με θέμα: «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.»