Ημερήσιο αρχείο: 12 Μαΐου, 2022

Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%

Η εγκύκλιος με τις αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.152/54109/Α5/12-5-2022 (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2022.

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Αναλυτικά το πρωτόκολλο που θα ισχύσει κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 2022. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Χωρίς self-test οι υποψήφιοι/ες.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή έως τις 20/5/2022 και ώρα 13:00.

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης στο CERN

Το 1o σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 28/8/2022 έως 31/8/2022 και το 2o από 31/8/2022 έως 3/9/2022 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη. Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 20/6/2022, ώρα: 15.00.

Εξετάσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α’ 70)

Εγκύκλιος – υπενθύμιση σχετικά με περιπτώσεις μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α’/07-05-2019)