Ημερήσιο αρχείο: 3 Μαΐου, 2022

Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις στην Α’ και Β’ Λυκείου με την Τράπεζα Θεμάτων. Αναλυτικές οδηγίες

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα, την κλήρωση των θεμάτων, καταχώριση επιλογών στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για απόσπαση, ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή έως τις 12/5/2022 και ώρα 13:00.

Ειδική πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 4-5-2022 έως και 14-5-2022, και αφορούν εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, και ΤΕ 02.02.

«Learning from the Extremes». Μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών

Εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση, τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 16.00-18.00 για το έργο «Learning from the Extremes» που στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση.