Ημερήσιο αρχείο: 13 Μαΐου, 2022

Εγκύκλιος για αποσπάσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ σε φορείς για το σχολικό έτος 2022-2023

Η εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΙ5846ΜΤΛΗ-4ΔΟ) με τις οδηγίες για υποβολή αιτήσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ για απόσπαση σε φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022-2023. Αιτήσεις από 16/05/2022 μέχρι και 20/05/2022.

Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αναλυτικές οδηγίες προς τους/τις υποψηφίους ΕΠΑ.Λ. για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στις πανελλαδικές εξετάσεις.