Ημερήσιο αρχείο: 9 Μαΐου, 2022

Εξαιρετικά Επείγον! Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

Σας υπενθυμίζουμε ότι όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 2004 και δεν απογράφηκαν, υποχρεούνται έστω και εκπρόθεσμα, να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν Δελτίο Απογραφής.

ΦΕΚ 2241/2022. Τράπεζα Θεμάτων. Τροποποιητική απόφαση για τα ΕΠΑ.Λ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2241 τ.Β’ (9-5-2022), στις εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από δύο (2) σε τρεις (3) ώρες.

Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2022

Η εγκύκλιος Φ.251/51669/Α5/9-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ), στην οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ για το 2022.

ΦΕΚ 2240/2022. Διορθώσεις στους συντελεστές βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων για τις Πανελλαδικές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2240 τ.Β’ (6-5-2022) δημοσιεύτηκε απόφαση με διορθώσεις και συμπληρώσεις στην απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.