Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.251/51669/Α5/9-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΩ46ΜΤΛΗ-ΠΙΗ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ για το 2022.

Συγκεκριμένα:

  • Νομικό πλαίσιο
  • Εξεταστικά Κέντρα
  • Περιφερειακά Όργανα
  • Επιτηρητές
  • Αυτοκόλλητα Αριθμητήρια
  • Βαθμολογικά Κέντρα
  • Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Διακίνηση γραπτών και βαθμολόγηση

Δείτε την εγκύκλιο

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση