Ημερήσιο αρχείο: 15 Μαΐου, 2022

ΦΕΚ 2370/2022. Ο αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 2370 τ.Β’ (15-5-2022), από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο αριθμός των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΦΕΚ 2369/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022

Το ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022.