Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαΐου, 2022

Έναρξη υποβολής για το Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με το 5%

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν, από την Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.