Ημερήσιο αρχείο: 24 Μαΐου, 2022

ΦΕΚ 2541/2022. Αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2541 τ.Β’ (24-5-2021) η απόφαση σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΣΕΙ, στη ΣΣΑΣ και στις ΑΣΣΥ των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αποτίμησης σχεδίων δράσης

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα πεδία της Υλοποίησης και της Αποτίμησης του Σχεδίου Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Τρίτη 31/5/2022, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 27606/ΓΔ4/11-03-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.