Ημερήσιο αρχείο: 26 Μαΐου, 2022

Συμπληρωματική εγκύκλιος. Εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το 2022-2023

Η διαδικασία για επιλογή μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 22 Ιουνίου 2022 και θα ξεκινήσει σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την 16η Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά από 30/05/2022 μέχρι και 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

ΚΠΓ Α’ Περιόδου 2022. Το υγειονομικό πρωτόκολλο

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων του ΚΠΓ της Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 το Σάββατο 28/5/2022 και την Κυριακή 29/5/2022, θα ισχύσουν τα μέτρα όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 2369 τ.Β΄ (14-5-2022).