Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 2022

Με την εγκύκλιο Φ.152/54109/Α5/12-5-2022 (ΑΔΑ: Ρ2Ο746ΜΤΛΗ-ΖΤΒ), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ για το 2022.

Συγκεκριμένα:

  • Νομικό πλαίσιο
  • Όργανα και διαδικασία εξετάσεων
  • Επόπτες
  • Εξεταστικά Κέντρα
  • Επιτροπές
  • Επιτηρητές
  • Αυτοκόλλητα
  • Βαθμολογικά Κέντρα
  • Θέματα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Διακίνηση γραπτών και βαθμολόγηση

Δείτε την εγκύκλιο για τα ΕΠΑΛ


Δείτε ακόμη: Εγκύκλιος διεξαγωγής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) 2022