Ημερήσιο αρχείο: 4 Απριλίου, 2022

Ενημέρωση σχετικά με τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών

Ενημέρωση σχετικά με τους περιορισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχύουν κατά την πραγματοποίηση ημερήσιων και πολυήμερων εκδρομών.

Εγκύκλιοι για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία και φορείς για το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολεία ή φορείς, γίνονται μέσω του ΟΠΣΥΔ και η προθεσμία υποβολής ορίζεται από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00.

Τράπεζα θεμάτων. Σχετικά με την ύλη των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων των Α’ και Β’ τάξεων των ΕΠΑ.Λ.

Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων.