Πυροσβεστική. Το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) υποψηφίων με τις Πανελλαδικές 2022

Ανακοινώθηκε στον ιστότοπο της Πυροσβεστικής, το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Δείτε το εδώ

Δείτε ακόμη:

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.