Επιμορφωτικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες

Σας γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία του ΥΠΑΙΘ με το ΙΕΠ, με την υποστήριξη της UNICEF, οργανώνεται ένα εισαγωγικό επιμορφωτικό εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες: Πέμπτη 14 Απριλίου και ώρα 17:30-19:30 και Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 17:30-19:30 και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς που υποδέχονται στα σχολεία τους Ουκρανούς μαθητές πρόσφυγες.

Η θεματολογία του εργαστηρίου εστιάζει στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στη διαχείριση της πολύγλωσσης τάξης, ενώ στόχος της επιμόρφωσης είναι η ανάδειξη των πολιτικών και των πρακτικών υποδοχής και ένταξης μαθητών-παιδιών προσφύγων Ουκρανών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και πραγματοποιείται σε συνέχεια των τριών κύκλων επιμορφωτικών εργαστηρίων του σχολικού έτους 2020-2021 που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς των Τάξεων Υποδοχής και των ΔΥΕΠ καθώς και τυπικών τάξεων που φιλοξενούν μαθητές με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις αιτήσεις συμμετοχής, στο σχετικό έγγραφο