Ορισμός υπευθύνων σχολικών μονάδων για τη διευκόλυνση υλοποίησης του έργου Σύζευξις ΙΙ

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο Σύξευξις ΙΙ, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο έχει ως στόχο να αναβαθμίσει ψηφιακά τις ταχύτητες πρόσβασης των σχολικών μονάδων της χώρας στο διαδίκτυο, τον τηλεφωνικό εξοπλισμό τους, καθώς και τις υποδομές καλωδίωσης, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, απαιτείται ο ορισμός ενός υπευθύνου ανά σχολική μονάδα, ώστε να παρέχει πρόσβαση στα συνεργεία του ανάδοχου του έργου Σύζευξις ΙΙ για την επιτόπια αυτοψία/υλοποίηση.

Το κάθε σχολείο θα ενημερωθεί εγκαίρως από τον ανάδοχο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ακρίβεια ως προς την ημέρα και ώρα παρουσίας των αρμόδιων υπαλλήλων του αναδόχου, στην κάθε σχολική μονάδα. Οι υπάλληλοι των αναδόχων θα είναι εφοδιασμένοι με άδεια εισόδου και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του covid-19 και των παραλλαγών του.

Δείτε το έγγραφο