Το ΦΕΚ 1099/2022, με τα μέτρα από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Το ΦΕΚ 1099 τ.Β΄ (11-3-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00».

Δείτε το ΦΕΚ