Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2023

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την εγγραφή στα Μουσικά Σχολεία για το 2023-2024

Η διαδικασία για επιλογή μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023. Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00, η γραπτή εξέταση των υποψηφίων – ακρόαση ηχητικού δίσκου.

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις με το 5%

Δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023.

ΦΕΚ 12 ΑΣΕΠ/2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ 05) για μόνιμο διορισμό

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 12/2023 ΑΣΕΠ, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ05, να υποβάλουν αίτηση – δήλωση περιοχών από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

3449 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

Οι πίνακες με τα ονόματα 3449 νέων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (1644 στην Πρωτοβάθμια, 1744 στην Δευτεροβάθμια και 61 στα Μουσικά Σχολεία)

ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Βαθμολογίες και πίνακες επιτυχόντων

Πίνακες βαθμολογίας υποψηφίων ΠΕ και ΤΕ που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 2Γ/2022 – ΦΕΚ 75 τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης σε μαθητές/τριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες 2022-2023

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης νίκης, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διορισμών – Προσλήψεων του ΥΠΑΙΘ, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί – χρήστες του ΟΠΣΥΔ έχουν εκ νέου πρόσβαση στις καρτέλες του προσωπικού τους φακέλου, για την προεπισκόπηση των στοιχείων τους.

ΦΕΚ 3383/2023. Αριθμός εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3383 τ.Β’ (19-5-2023) η απόφαση με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2023

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΑΦ646ΜΤΛΗ-Γ5Ρ) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για το 2023.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών κατά το 2022-2023

Απουσίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.