Ημερήσιο αρχείο: 2 Μαΐου, 2023

Εξετάσεις μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α’ 70)

Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 08 Μαΐου 2023 έως και τις 18 Μαΐου 2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση εκπαιδευτικών του 2ου Πειραματικού ΓΕ.Λ. στη Στοκχόλμη της Σουηδίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστή προσφορά στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 5.05.2023 και ώρα 09:30 π.μ.