Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαΐου, 2023

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023

Η Φ.251/ 54460 /Α5/16-5-2023 εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023.