Ημερήσιο αρχείο: 4 Μαΐου, 2023

ΦΕΚ 11 τ. ΑΣΕΠ/2023. Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης / μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr), από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.