Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαΐου, 2023

Εγκύκλιος για το Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή με το 5% για το 2023.

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (και επιθυμούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με το 5%), καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο, μέχρι και Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 (δόθηκε παράταση).

Σχετικά με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το 2022-2023 θα ενεργοποιηθεί στις 31 Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η 25η Ιουνίου 2023.

Υπηρεσιακές μεταβολές στην προεκλογική περίοδο. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά την προεκλογική περίοδο.