Ημερήσιο αρχείο: 27 Μαΐου, 2023

Προσκλήσεις για τριετείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και Ε.Ο.Ε.

Οι προσκλήσεις αφορούν αποσπάσεις από 1/9/2023 μέχρι την 31/8/2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29/5/2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12/6/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.