Ημερήσιο αρχείο: 23 Μαΐου, 2023

Δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης σε μαθητές/τριες για τη διάκρισή τους σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες 2022-2023

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης νίκης, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 έως και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων υποψηφίων εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔ

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διορισμών – Προσλήψεων του ΥΠΑΙΘ, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί – χρήστες του ΟΠΣΥΔ έχουν εκ νέου πρόσβαση στις καρτέλες του προσωπικού τους φακέλου, για την προεπισκόπηση των στοιχείων τους.