Ημερήσιο αρχείο: 1 Μαΐου, 2023

Οδηγίες προς τις Σχολικές Μονάδες για τη διενέργεια των Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα (Ελληνική PISA) 2023

Αναλυτικές οδηγίες για τις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (PISA 2023). Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 190′ και θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 (ώρες 09:00 – 12:10).