Ημερήσιο αρχείο: 9 Μαΐου, 2023

4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021. Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

Νέα εγκύκλιο (4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021 – ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ), εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Η Εγκύκλιος με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εγκύκλιος για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.