Κατηγορία: Άδειες

Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΠΝ346ΜΤΛ6-1ΝΒ) σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές, τη χορήγηση κανονικών αδειών και τη χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης 1 έτους στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση γονικής άδειας ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

Διευκρινίσεις για την προϋπόθεση συμπλήρωσης 1 έτους στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021. Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

Νέα εγκύκλιο (4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021 – ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ), εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Οι σχετικές αιτήσεις μακροχρόνιων αδειών, πλέον των είκοσι (20) ημερών, που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024, υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023.

84η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Με την 84η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, από 27 Μαρτίου 2023, παύει η ισχύς του μέτρου της υποχρεωτικότητας της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για τους ανεμβολίαστους και μη πλήρως εμβολιασμένους υπαλλήλους.

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου σε νεοδιοριζόμενο/η υπάλληλο

Η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695 (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με διευκρινίσεις για τη χορήγηση άδειας ανατροφής σε νεοδιόριστους υπαλλήλους και άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.

79η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η 79η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

78η Εγκύκλιος. Μέτρα κατά του Covid-19. Χορήγηση αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Η 78η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284 (24-6-2022): «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα.

Εγκύκλιος για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 του ΦΕΚ 82 Α’ (20-4-2022) σχετικά με τον προγραμματισμό και τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022. Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το άρθρο 125 του ΦΕΚ 82 τ.Α’ 2022 με θέμα: Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης