79η Εγκύκλιος ΥΠΕΣ. Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Η 79η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  Η εγκύκλιος ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, θέματα αδειών και λοιπές οδηγίες.

Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια

Συνεχής ενημέρωση για τα μέτρα για τον Covid-19, στον σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας