4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021. Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

Νέα εγκύκλιο (4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021 – ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ), εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους υπαλλήλους του Δημοσίου. Δίνονται διευκρινίσεις για τα παρακάτω θέματα:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Ν.4808/2021 (άρθρα 29-31)

Α.1. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (άρθρο 29 ν.4808/2021)

Α.2. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (άρθρο 30 ν.4808/2021)

Α.3. ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 31 του ν.4808/2021)

Α.3.1. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.3.2. ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΩΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.3.3. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Β.1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Β.2. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Β.3. ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Β.4. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Β.5. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Β.6. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Β.7. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Β.8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 22 ΚΑΙ 6 ΗΜΕΡΩΝ

Β.9. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ

Β.10 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δείτε την εγκύκλιο στη Δι@ύγεια

Δείτε τον νόμο 4808/2021