Ημερήσιο αρχείο: 3 Μαΐου, 2023

Υπενθύμιση διατάξεων για προγραμματισμό χορήγησης μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών για το 2023-2024

Οι σχετικές αιτήσεις μακροχρόνιων αδειών, πλέον των είκοσι (20) ημερών, που αφορούν σε χρονικό διάστημα εντός του σχολικού έτους 2023-2024, υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2023.