Ημερήσιο αρχείο: 8 Μαΐου, 2023

Εγγραφές μαθητών/τριών. Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-2024

Εγκύκλιος με απαιτούμενες ενέργειες σχολικών μονάδων και γονέων κηδεμόνων, ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών το 2023-2024.

ΦΕΚ 2996/2023. Συμπλήρωση της απόφασης αριθμού εισακτέων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2996 τ.Β’ (8/5/2023), απόφαση με συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/42905/Α5/11-4-2023 (Β’ 2320) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον αριθμό εισακτέων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.