Ημερήσιο αρχείο: 19 Μαΐου, 2023

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2023

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 9ΑΦ646ΜΤΛΗ-Γ5Ρ) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για το 2023.