Ημερήσιο αρχείο: 24 Μαΐου, 2023

3449 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

Οι πίνακες με τα ονόματα 3449 νέων μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (1644 στην Πρωτοβάθμια, 1744 στην Δευτεροβάθμια και 61 στα Μουσικά Σχολεία)

ΑΣΕΠ 2Γ/2022. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Βαθμολογίες και πίνακες επιτυχόντων

Πίνακες βαθμολογίας υποψηφίων ΠΕ και ΤΕ που έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 2Γ/2022 – ΦΕΚ 75 τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.