Ημερήσιο αρχείο: 19 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ). Αιτήσεις μέσω των ΔΠΕ και ΔΔΕ από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022.

12ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου

Ως προθεσμία για την δήλωση συμμετοχής του σχολείου στον 12ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2022. Προκριματική φάση: Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023, ώρα 9:00.

Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’). Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

Με το Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’) ορίζονται για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα οι κλάδοι, οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.