Ημερήσιο αρχείο: 7 Δεκεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.