Ημερήσιο αρχείο: 27 Δεκεμβρίου, 2022

Τροποποίηση Προκήρυξης για επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Συμπληρωματικές Οδηγίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης

Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. Αντίστοιχη επισήμανση αναγράφεται πλέον και στη σελίδα εισόδου του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων μαζί με σχετικές οδηγίες.