Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:00 π. μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα 9-1-2023 και ώρα 10:30 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας