Ημερήσιο αρχείο: 5 Δεκεμβρίου, 2022

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2022-2023

Από Δευτέρα 05.12.2022 έως και Παρασκευή 09.12.2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και διόρθωσης των αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης.