Ημερήσιο αρχείο: 22 Δεκεμβρίου, 2022

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την «Εισαγωγική Επιμόρφωση» Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ

Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, μέσω του μητρώου του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.