Ημερήσιο αρχείο: 10 Δεκεμβρίου, 2022

Διευθυντές Σχολείων. Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης στην πλατφόρμα (ενημερώθηκε)

Προϋποθέσεις Αίτησης, Καταχώριση Προϋπηρεσίας, Μεταφόρτωση Αρχείων και χειρισμός αρχείων pdf (συγχώνευση – συμπίεση), στις οδηγίες που αναρτήθηκαν στο Πληροφορικό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης.

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Αιτήσεις επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, από Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 μέχρι και Τετάρτη 28-12-2022 ώρα 13:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες.