Ημερήσιο αρχείο: 30 Δεκεμβρίου, 2022

Σχεδιασμός και υλοποίηση eTwinning έργων για το σχολικό έτος 2022-2023

Εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για το σχεδιασμό, την έγκριση και υλοποίηση έργων eTwinning (ενδοσχολικά, εθνικά και ευρωπαϊκά) από εκπαιδευτικούς και Σχολικές Μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023.