Ημερήσιο αρχείο: 2 Δεκεμβρίου, 2022

Εγκύκλιος για ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται πανελλαδικά

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Η Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Η Φ.361.22/6/149788/Ε3 (2-12-2022) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».

Η Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η 149720/ Δ6 (2-12-2022) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».

Πρόσκληση σε ημερίδα του ΙΕΠ: «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές»

Η εξ αποστάσεως ημερίδα προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 15.00-19.00.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΙΕΠ. Επιμορφωτικές δράσεις σχολικού έτους 2022-2023

Ενημέρωση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σχετικά με επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι ομάδες εκπαιδευτικών που τους αφορά.

Συντονισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται στις Προαγωγικές και Απολυτήριες Εξετάσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρώσει την ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

12η Περίοδος επιμόρφωσης για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο

Αιτήσεις για τη 12η Περίοδο επιμόρφωσης, από την Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 μέχρι την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 2022 και ώρα 13.00 μέσω του μητρώου του ΙΕΠ.