Ημερήσιο αρχείο: 23 Δεκεμβρίου, 2022

ΦΕΚ 6711/2022. Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β’ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τις 20 στις 32 ημέρες. Νέα προθεσμία υποβολής η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Νέα εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις για μέλη ΕΕΠ που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και εκπαιδευτικών που υπηρετούν με οργανική θέση σε αδιαβάθμητο φορέα εκπαίδευσης.

Πανελλαδικές 2023. Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τροποποιητική απόφαση

Η Φ.251/160199/A5/23-12-2022 ΥΑ με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (Β’ 897) ΥΑ σχετικά με την εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.