Ημερήσιο αρχείο: 8 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Αιτήσεις ηλεκτρονικά από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μια (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αξιολογούνται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε. που έχουν επιλέξει.

Προσθήκη των τμημάτων «Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)» και Γεωπονίας (Μεσολόγγι) στα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής

Το ΦΕΚ 6231 τ.Β’ (8-12-2022) με την προσθήκη των τμημάτων «Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)» και Γεωπονίας (Μεσολόγγι) στα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.