Ημερήσιο αρχείο: 14 Δεκεμβρίου, 2022

Αξιολόγηση. Ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από τους/τις Σ.Ε.Ε.

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης θα υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13/12/2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023

8ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

Το Συνέδριο με θέμα: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου 2023, διαδικτυακά.

2η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων σε σχολικές μονάδες (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

2η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων σε σχολικές μονάδες για το 2022-2023. Αιτήσεις ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ, από την Τετάρτη 14 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

1η Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ ΕΒΠ (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Αιτήσεις για πρόσληψη ως αναπληρωτές (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ ΕΒΠ, από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, μέσω του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/).

Προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2023

Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουνίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν εντός του Ιανουαρίου 2023 να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις, για επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικών (άδειες), που προσμετρώνται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων.