Ημερήσιο αρχείο: 12 Δεκεμβρίου, 2022

Πανελλαδικές 2023. Τροποποιητική απόφαση για την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού στο ΦΕΚ 6256/2022

Το ΦΕΚ 6256/2022 με την 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την εισαγωγή στις σχολές του Λιμενικού μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.