Ημερήσιο αρχείο: 1 Δεκεμβρίου, 2022

«Ecomobility – Freemobility» για μαθητές/τριες Γ’ Γυμνασίου για το 2022-2023

Εκστρατεία Ecomobility – Freemobility για την σχολική περίοδο 2022-2203. Οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων υποβάλλονται το αργότερο έως την 22η Δεκεμβρίου 2022.